INTERSALON AJV 2020

Středa 30. 9. – Neděle 8. 11. 2020

Galerie Prácheňského muzea v Písku 

24. ročník mezinárodní přehlídky současného výtvarného umění každoročně pořádaný Asociací jihočeských výtvarníků. Za dobu existence se na výstavě vystřídalo více než 1500 umělců z 27 zemí světa.

Asociace jihočeských výtvarníků je výběrovým sdružením profesionálních výtvarných umělců a teoretiků Jihočeského kraje. Posláním je rozvíjení všeoborových aktivit v oblasti výtvarné tvorby a prezentace jejich výsledků formou výstav, se zvláštním přihlédnutím k možnostem mezinárodních kontaktů, jejichž výsledkem je každoroční výstava INTERSALON AJV. V letošním roce 2020 se koná již 24. ročník. Snahou AJV je přinášet neustále nové podněty, nejen v rámci komunikace na poli profesní umělecké scény, ale také obohacovat kulturní život v rámci Jihočeského kraje.

Na letošní výstavu jsou přijímána díla omezená formátem 70 x 50 cm vytvořená na téma ,, ČAS“. Prostorové objekty nesjou omezeny formátem. Inspirací letošního zadání byly hodiny umístěné v Prácheňském muzeu v Písku, kde bude 24. ročník Intersalonu realizován.

U zrodu myšlenky pořádat každoročně mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění stálo tehdy přesvědčení, že aktivita tohoto druhu je velmi užitečnou, ne-li zcela nezbytnou formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem a veřejností. Domníváme se, že tato prvotní idea za dobu trvání INTERSALONU neztratila nic ze své původní aktuálnosti. Výstava INTERSALON AJV je stále nejen důležitou součástí společenského kulturního dění v jihočeském kraji, ale i specifickou možností veřejné publicity současných výtvarných snah i významnou organizační i kritickou platformou reflektující dosažený stav i stupeň dalšího rozvoje tvůrčí sféry. K tomuto tvrzení nás navíc opravňuje i značný ohlas na doposud realizované ročníky INTERSALONU v předchozích letech. K dnešnímu dni se výstav INTERSALON AJV zúčastnilo více jak 1500 výtvarných umělců z 27 zemí světa. INTERSALON AJV je tedy svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v celé ČR. Tato jedinečná výstavní akce zahrnuje všechny obory výtvarného umění, od malířství přes sochařství, grafiku až k oborům užitého umění.

 

 

 

 

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava obrazů - malířství
výstava obrazů - malířství
zavřít (zpět)
nahoru