Josef Řeřicha - Můj domov

Čtvrtek 1. 8. – Neděle 22. 9. 2019

Josef Řeřicha se narodil v Písku roku 1872. Prvního kontaktu s uměním se mu dostalo na písecké reálce u prof. Adolfa Heyduka a jeho asistenta Václava Šebeleho. Dále pokračoval v letech 1892 – 1897 ve studiích na ČVUT u profesora Kouly. Právě Jan Koula byl autorem architektonického návrhu novorenesančního domu Adolfa Heyduka v Písku, který byl realizován v letech 1899 – 1900. Důležité pro další směřování Josefa Řeřichy bylo setkání s čimelickým rodákem Josefem Jelínkem, který jej učil malbě a seznámil jej s členy S.V.U. Mánes – Antonínem Slavíčkem, Bohuslavem Dvořákem a hlavně Antonínem Hudečkem. Silné přátelství pojilo Josefa Řeřichu a Antonína Hudečka po celý život. Spolu putovali krajinou a kresby, které Řeřicha na těchto cestách vytvořil, pak nejednou sloužily jako předloha jeho grafickým listům.

Výtvarnému umění se Josef Řeřicha věnuje souběžně se svým zaměstnáním inženýra vodních staveb. Se zaměstnáním v technickém oddělení Zemského výboru v Praze se dále vzdělává v grafických technikách u Františka Horkého (1916) a u Arno Naumana (1938-1940). Právě u Františka Horkého se mělo Josefu Řeřichovi dostat školení v technice dřevorytu, kterému se ale začne plně věnovat až po odchodu do důchodu v roce 1928.

Vytváří ucelené grafické cykly, jako jsou například Kostely z oblasti Karpat, Větrné mlýny na Rusi nebo Můj Domov. Právě tento posledně jmenovaný soubor 20 grafických listů uvozený básní Jana Čarka bude vystaven v Chodbě knihovny Prácheňského muzea. Josef Řeřicha v něm zachycuje nejenom krajinu na Písecku například v listech s názvy Cesta do Topělce, Za čížovským hřbitovem nebo Krajina u Písku, ale i Šumavu. Grafické listy s motivy z Boubínského pralesa, řeky Vydry či Lomnice, ukazují divokou přírodu, která Josefa Řeřichu fascinovala snad podobně jako Josefa Krejsu či Josefa Váchala.

Soubor Můj domov vznikal mezi lety 1937 – 1942 a je vytvořen technikou dřevorytu. Josef Řeřicha jej vydal vlastním nákladem v počtu 100 exemplářů. Vytisknuty byly firmou Müller v Turnově za přítomnosti autora. Zajímavostmi tohoto cyklu jsou především listy číslo 9. Cesta do Topělce. Na listu si můžeme přečíst přípis Josefa Řeřicha který zní: ,,Vystaveno na mezinárodní výstavě dřevorytů v Chicagu 1939.“ Obdobný přípis nalezneme i na listu číslo 17. Prales Boubín: ,,Vystaveno na mezinárodní výstavě v Chicagu 1937 a na putovní výstavě v U.S.A. 1938. A nakonec list číslo 20 s názvem Podvečer u rybníka Landy. Motiv, který tehdy kreslil po boku Antonína Hudečka. Právě obraz, který zde Hudeček namaloval, byl jeho poslední malbou před smrtí. Symbolicky Josef Řeřicha umístil tento grafický list na závěr celého cyklu Můj domov.

Josef Řeřicha zemřel 5. prosince 1959. Letos si tedy připomínáme naší malou výstavou šedesát let od smrti tohoto vynikajícího píseckého rodáka.

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava grafiky
výstava grafiky
zavřít (zpět)
nahoru