Pavel Piekar a Ivo Křen / Krajiny viděné a vysněné / linoryty

Čtvrtek 7. 11. – Neděle 1. 12. 2019

Krajiny viděné i vysněné Grafika a kresby Pavla Piekara a Ivo Křena

vernisáž 6. 11. v 16 hodin  

 

Své grafické listy vystavují dva autoři, kteří ve své tvorbě používají dominantně techniku barevného linorytu a patří v této oblasti k předním českým tvůrcům. Pro oba se stala neustálým inspiračním zdrojem krajina se všemi jejími prvky a jevy zobrazovanými v nejrůznějších polohách. Barevné linoryty Pavla Piekara vznikají podle přesných přípravných kreseb v plenéru - barevných nebo černobílých. Realisticky viděné scenérie jsou následně autorem zpracovány jeho oblíbenou grafickou technikou, soutiskem barev z jednotlivých linorytových matric. Soustředí se jak na velké krajinné celky, tak i na výrazné detaily, kterými je krajina naplněna. Piekarovy barevné studie v technice barevných tuší a akvarelů jsou na této výstavě zastoupeny také. Ivo Křen provádí mnohonásobné soutisky z jedné, postupně odrývané linorytové matrice. Společným jmenovatelem jeho grafik se stala převážně volně snová abstrakce krajiny jako přírodní entity, proměnné a fascinující barevností, tvarovou variabilitou a strukturou, mající charakter nadčasovosti. Přírodní svět je mu zdrojem prožitků v podobě jak dramatických, tak i velmi nepatrných vizuálních vzruchů a impulsů, ale i reflexí zcela niterných a duchovních.

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava grafiky
výstava grafiky
zavřít (zpět)
nahoru