Podobenství marnosti a naděje

Úterý 25. 8. 2020, 17:00 – Neděle 20. 9. 2020
Výstava začíná vernisáží 25.8. v 17,00.

Milan Novotný 

Narodil se 27. srpna 1955 v Ledči nad Sázavou, dětství prožil v Táboře a Soběslavi. Vystudoval vojenské gymnázium a vysokou vojenskou školu. Po dokončení studií požádal o uvolnění z armády. Po té pracoval v zemědělství či jako technik tranzitního plynovodu. K malbě se dostává až v roce 2002. V počátcích byl ovlivněn táborským rodákem Karlem Valtrem. Jeho cesta však směřovala k figurální tvorbě a tím též k existenciální tématice. Ve svých malířských dílech těží z autentických zážitků. Reaguje především na aktuální jevy života. Patří k tvůrcům, kteří museli svoje obrazy nejprve prožít.

 

Josef Záruba

Narodil se 26. října 1955 v Soběslavi, vystudoval Střední průmyslovou školu strojní v Českých Budějovicích a po té až do roku 1994 pracoval jako projektant v podniku LADA Soběslav. Po Sametové revoluci se začal plně věnovat tomu, co chtěl dělat od dětství - výtvarné činnosti. Vystavovat začal až v roce 2006. Do současné doby absolvoval okolo 40 výstav.

Josef Záruba je především sběratelem zážitků z běžného života, které se snaží svým způsobem přenést na malířské plátno. Jeho tvůrčí slovník je již od počátku založený na klasické malbě olejovými či akrylovými barvami. I když se v průběhu let měnil obsah prací, technika zůstává stejná. Nevytváří obrazy nahodile, ale pracuje v určitých myšlenkových cyklech. Obrazy jsou malovány velmi realisticky. Někdy až hyperrealistická technika použitá ve výrazu figur pomáhá autorovi určit myšlenku celého děje.

 

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava obrazů - malířství
výstava obrazů - malířství
zavřít (zpět)
nahoru