Svatopluk Klimeš - VE VZDUCHU / VE VODĚ

Čtvrtek 11. 7. – Čtvrtek 31. 10. 2019

Oheň jako podpis. Všude v Klimešově tvorbě narážíme na jeho stopy: signatura vypálená rozžhavenou raznicí, dokreslení obrazu či fotografie pálením (interpretace ohněm), samotný konečný popel. Oheň je Klimešovou prodlouženou rukou, výsadní prostředek vyjádření a zároveň příměr, metafora. Jeden ze čtyř živlů, posvátný, očistný, obnovující. Nositel Ducha. Také ničící, vzbuzující posvátnou bázeň, obávaný. Oheň vášně, pekelná tlama. Zkrocený oheň je spojovaný s lidstvím. Klimešovy obrazy mohou skrze symbolický obsah živlu vyvolávat animistické představy jakéhosi dávného rituálu. To má na svědomí síla symbolu, jenž má moc uvádět v život skryté obsahy. Klimeš oheň uchopuje jako nástroj. Jistě, ze své podstaty nástroj více či méně „posvátný.“ Jeho přístup ke tvoření je směsicí úcty, hry a náhody. Tvorba se stává akcí, situací a konečné dílo je částečným záznamem této skutečnosti. Na svět přicházejí obrazy hravé, jemné, nenásilné, plné jedinečné, citlivé poezie. Autorovo probuzené vnitřní dítě i v nás probouzí své bratříčky a sestřičky. Přirozeně a účinně občerstvuje z  netečnosti a vybízí k prožití a k sebe přesahu.

Vše plyne                           Lucie Šiklová              

Památník města Protivína (+ Prácheňské muzeum v Písku)-ukázat na mapě
výstava obrazů - malířství
výstava obrazů - malířství
zavřít (zpět)
nahoru