Vltavotýnský poklad

Úterý 22. 10. – Neděle 3. 11. 2019

Doprovodná výstava, která se koná ve dnech 22. října až 3. listopadu 2019, se týká unikátního nálezu tzv. vltavotýnského pokladu, jenž byl odhalen v domě U Modré hvězdy v Týně nad Vltavou při rekonstrukci v roce 1970. Součástí nálezu pokladu je zlatý a stříbrný pohár, zlaté dukáty a dámské zdobené pasy.

Tento nález je ilustrací vysoké měšťanské a šlechtické kultury v období předbělohorském a zároveň toho, o co písečtí měšťané při událostech z let 1619-1620 přišli.

Neboť, jak uvádí jeden z dobových tisků, v případě Písku "...se jedná o celkem pevné místo, uprchla tam zvláště šlechta se svými nejlepšími věcmi, takže měl (generál Buquoy) velmi statnou kořist. Jak někteří pověděli, dostal přes čtyři tuny zlata". 

 

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
Více kategorií
výstavy, trhy a veletrhy (ostatní)
výstava medailí / mincí
zavřít (zpět)
nahoru