48. Akce Acrocephalus

Neděle 28. 7. 2024, 07:00 – Úterý 6. 8. 2024, 19:00

Každoročně v půlce prázdnin se u rybníka Řežabince u Ražic scházejí ornitologové, aby zde na takzvané Akci Acrocephalus mapovali místní ptačí obyvatele. Letošní ročník má pořadové číslo 48 a určitě i letos budete moci být svědky nějakého zajímavého odchytu. Ke 112 ptačím druhům, které za desetiletí výzkumníci nachytali, zvážili, změřili, okroužkovali, loni přibyla senzace – na Řežabinci zaznamenali cetii jižní. Z laického pohledu jde o nezajímavého hnědého ptáčka, ale ornitologové jásali – šlo o teprve třetí výskyt v České republice, první na Písecku. Kroužkovací akce má především výzkumný charakter, ale odborníci rádi vítají i veřejnost, ať už jde o začínající či pokročilejší ornitology nebo jen o zájemce o přírodu. Návštěvu je možné letos uskutečnit od neděle 28. 7. do úterý 6. 8. 2024 každý den od 7 do 19 hodin, nejvíce ale uvidíte, když přijedete ráno. Nekroužkuje se při silném větru, lijáku či velkém vedru. Popis cesty do tábora lze najít na webu Prácheňského muzea v Písku, které akci pod vedením RNDr. Jiřího Šebestiana pořádá.

Odchyt je prováděn na třinácti stálých stanovištích, která jsou rozdělena do tří územně-biotopových okruhů. Na stanovištích je nataženo celkem 222 metrů nárazových sítí. Odchycení ptáci jsou odnášeni do tábora, kde je každý exemplář podrobně popsán, okroužkován, zjištěna jeho kondice, tukové zásoby, určeno pohlaví a věk, stupeň pelichání atd. Nejčastěji chytanými druhy jsou rákosník obecný, rákosník zpěvný, budníček menší, rákosník proužkovaný a pěnice černohlavá. Ze zajímavějších druhů lze očekávat odchyt třeba slavíka modráčka, slavíka obecného, rákosníka velkého, cvrčilky slavíkové, ledňáčka říčního a při velkém štěstí i pěnice vlašské, krutihlava obecného, sýkořice vousaté a možná i bukáčka malého.

Rybník Řežabinec-ukázat na mapě

Ke stažení

Více kategorií
exkurze
netradiční prohlídka
odborné (ostatní)
přednáška
fotografování
zavřít (zpět)
nahoru