Baroko na Blatensku za dob Serenyiů

Sobota 3. 6. – Neděle 27. 8. 2023
3. 6.–27. 8. út–ne 10–17 h

2. 6. 18 h vernisáž výstavy proběhne v rámci Muzejní noci

A vždy patřil k významným mecenášům umění všeho druhu v tehdejší historické epoše, což dokazují jejich, primárně stavební, realizace na Moravě (Luhačovice, Lysice, Milotice aj.), které oprávněně patří ke skvostům středoevropského baroka, odkud na Blatnou přišli. Czerninové a Sweerts-Sporckové zanechali zase výraznou stopu na Lnářsku. Všechny tyto uměnímilovné a silně nábožensky založené rody si pro své zakázky vybíraly vždy prvotřídní umělce, např. Kiliána Ignáce Dienzenhofera, ale i ty, o kterých toho není z písemných pramenů moc známo.

Kvalita jejich práce však dosahuje nezměrných výšek. Za všechny uveďme pražskou zlatnickou rodinu Seitzů a sochaře a řezbáře Ferdinanda Ublackera. Hlavním tématem výstavy bude seznámení s díly těchto umělců. Zaměříme se na barokní stavby v našem regionu, na umělecké řemeslo a mnohé jiné. Důraz bude kladen i na interpretaci tzv. barokní zbožnosti a její reflexi v krajině a městském urbanismu. Nejcennějším výstavním artiklem bude bezesporu Blatenská monstrance.

Kulturní Plantáž Blatná-ukázat na mapě
výstava obrazů - malířství
výstava obrazů - malířství
zavřít (zpět)
nahoru