Cimbálová muzika České filharmonie

Středa 20. 10. 2021 od 18:00

Jednou z cest, po nichž se Cimbálová muzika České filharmonie vydala, je objevování děl slavných skladatelů minulého a předminulého století, inspirovaných lidovou hudbou. Není přitom překvapivé zjištění, že každý z těchto autorů měl k folklóru a „národní“ hudbě odlišný přístup. Někteří jsou lidovou hudbou ovlivněni jen okrajově, jiní, jako například Janáček nebo Bartók, jsou s ní niterně srostlí. Notové zápisy jejich děl se staly zdrojem, z něhož mohou další generace hudebníků čerpat. Cimbálová muzika ČF z těchto zápisů vychází, ale také s nimi dále pracuje. Snaží se svými aranžemi známá díla nově uchopit, oživit je a bavit se přitom balancováním mezi folklorem a klasickou hudbou.

Komunitní centrum aktivního života-ukázat na mapě
koncert
koncert
zavřít (zpět)
nahoru