Dotkni se Písku 2023

Pátek 9. – Neděle 11. 6. 2023

Městská slavnost Dotkni se Písku zaplní město hudbou, tancem, divadlem, historií a další zábavou. Těšit se můžete na kapelu No Name, vystoupí zpěvačka Ewa Farna, Ben Cristovao, Calin a další.
Na své si přijdou všichni od těch nejmenších, až po ty dříve narozené, stejně tak milovníci dobrého jídla a pití, vegetariáni i bezlepkáři. 
Hlavní program bude probíhat na Velkém náměstí, dále v Palackého sadech, Havlíčkově a Fügnerově náměstí, na zahradě Kulturního domu, okolo řeky Otavy, v Letním kině a na dalších píseckých místech.
Těšíme se na vás. 

Program:

 

PÁTEK 9/6

 

VELKÉ NÁMĚSTÍ

 

10:00     Vystoupení dětí 3. MŠ

10:30     Vystoupení žáků ZŠ Tylova

11:00     Pěvecký sbor pro 1. stupeň ZŠ E. Beneše

12:15     Romano Jilo Písek – hudební vystoupení

14:00     Prvoci – žákovský band ZUŠ Milevsko

15:00     Zumba s Ninkou

15:20     TJ Sokol Písek všestrannost – dívčí párová akrobacie

15:30     Mažoretky Písek

16:00     Flash Dance Labuť – taneční vystoupení

17:00     AC Sole Aerobic

17:15     Módní přehlídka Jitex

18:00     Pam Rabbit – koncert

20:00     Ben Cristovao – koncert

22:00     No Name – koncert

 

PALACKÉHO SADY

                             

12:00     Lezetop – lezecké stěny – do 18:00

12:00     ZŠ Jana Husa – vystoupení kapely

12:50     DDM – kapela The Swab

13:40     DDM – ukázka výuky bicích

14:30     Permanent  – hudební vystoupení studentské kapely

15:30     Sam Roma  – hudební vystoupení

16:30     Šarközy Band  – hudební vystoupení

18:00     Tanči s Latinas – salsa & bachata

20:00     Karel Kahovec a George & Beatovens  – koncert

21:30     Strings – písecká skupina hraje k tanci i poslechu

                             

ZAHRADA KULTURNÍHO DOMU

                             

  9:00     Workshop ručního kosení – do 16:00

10:00     Interaktivní dílny DDM Písek – do 18:00

10:00     Dětská show s bavičem Milanem Mudrochem

11:00     Bublinová workshopová školička pro děti

13:00     Soutěžní víceboj pro děti a dospělé

14:30     Recyklujeme – workshop pro děti

15:00     Soutěž v pojídání malých koláčků

16:30     Hry bez hranic

17:00     Šouflšou   – hudební vystoupení

19:00     Kvintet Písek – hudební vystoupení

20:00     DJ show – taneční hudba 90. léta

 

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

 

14:00     Ukázka dobových řemesel s workshopem – pekař, svíčkařka, keramik, kovář, písař –                do 20:00

14:00     Otevření historické scény a zahájení programu císařským komořím
14:10     G.F. Händel a perly evropské barokní hudby 
15:00     Císařští komedianti, aneb… Na rynku je veselo!
15:45     Uherští rváči, duelanti a lapkové kupeckých cest
16:30     Slavnostní tance a kolonáda urozených dvorních dam
17:00     Silák válečného loďstva, aneb… Námořník její výsosti
17:45     Laudeamus Te a Boccheriniho Menuet zámeckých muzikusů
18:30     Císařovnin šašek a Šaškova císařovna 
19:15     Kavalíři a půtky důstojnické, aneb…Bál federpuší!
20:00     Vivat a sláva Marii Terezii, plesové figury a taneční variace  
20:30     Vytříbená krása urozených dam a zámeckých paní

21:30     V záři jisker a plamenů, aneb…Ohňová show v  podání nejlepších kejklířů a                             komediantů císařského dvora

21:50     Ukončení pátečního programu na historické scéně a pozvání diváků na další den                  slavností císařským komořím

 

NÁBŘEŽÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM

                             

9:00 – 17:00      

Stavba repliky voru Otavského pramene spolkem Vltavan z Purkarce            

Dílna pro děti, stavba malých vorů

Výstava fotografií vorů na řece Otavě

10:00     Obří trampolíny – do 21:00

17:00     Slavnostní předání voru městu Písku

 

 

NÁPLAVKA – ČECHOVA ULICE

                             

11:00     Paddleboarding – instruktáž na vodě, cvičení na  paddleboardu – jóga a fitness, základy jízdy na megaboardu, soutěže, ukázky techniky – do 20:00

21:30     Noční Paddleboarding s čelovkami

 

NA RYNKU U KAMENNÉHO MOSTU

 

10:00     Výstava o jarmarcích v dávných dobách v Písku i jinde – Zahrada domu U Slona – do 19:00

10:00     Řemeslný jarmark s ukázkami řemesel, občerstvení, hry pro děti – do 19:00

15.00     ZUŠ Písek – zahájení

15.30     Žonglérská show a kapela Péro za kloboukem

16.00     Kramářské písně, harmonikář, flašinetář

17.00     Kapela Péro za kloboukem

17.30     Kramářské písně, harmonikář, flašinetář

18.00     Kapela Péro za kloboukem

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

10:00      Schrenkův pavilon – výtvarné dílny pro děti – do 18:00

10:00     Výstaviště – pouťové atrakce

14.00     SOŠ a SOU Písek15. písecký autosalón – poslední modely jednotlivých značek, motocykly JAWA, INDIÁN a dalších značek, možnost ukázkových zkušebních jízd s vybranými modely vozů – do 20:00

16:30     Divadlo Pod čarou – O staré vrbě – divadelní představení ZŠ J.K.Tyla

17:30     Divadlo Pod čarou – klidová zóna, možnost odpočinku na kryté terase s grilem – do  24:00

20:00     Letní kino - Pěnová party – DJ Basslicker, DJ Martin – 120 Kč předprodej, 150 Kč na místě

 

 SOBOTA 10/6

 

VELKÉ NÁMĚSTÍ

                             

  9:30     Bibibum – hudební vystoupení pro děti

11:00     Spolek Pohybu a zdraví – Pole Dance

11:10     TC Z.I.P. Písek – taneční vystoupení

11:55     T-Dance – taneční vystoupení

12:25     TK Torra Písek – taneční vystoupení

12:40     TCS Louisiana – taneční vystoupení

13:25     MyWay Company – taneční vystoupení

13:35     Ota Karvánek a Tereza Luštincová  – taneční vystoupení

13:40     Capoeira Tribo Unida – brazilské bojové umění

14:00     ZŠ Cesta – aerobic

14:05     FS Písečan a Písečánek  – vystoupení folkového souboru

15:05     Family of move – parkurové vystoupení

16:00     Cena starosty města – uděluje starosta Michal Čapek za mimořádný počin v oblasti kulturního života

16:10     Rozhlasový swingový orchestr České Budějovice – hudební vystoupení

18:00     Doctor P.P. – koncert

20:00     Ewa Farna – koncert

22:00     Calin – koncert

 

 

PALACKÉHO SADY

                             

  9:30     Myslivci Písku s hudebním doprovodem Prácheňská čtyřka

10:00     Lezetop – lezecké stěny – do 18:00

12:00     Fusion – hudební vystoupení

12:45     TC Z.I.P. – taneční vystoupení

13:00     Očima pejskaře – program nejen pro milovníky psů, canisterapie, dog dancing a jihočeští záchranáři

14:30     Milevská Kovačka – hudební vystoupení

16:00     Creedance Clearwater Revival Brno – The Madman Group – hudební vystoupení

17:30     Milan Drobný – koncert

19:00     Dixie Old Boys – hudební vystoupení

21:00     Hastrmani – písecká skupina hraje k tanci i poslechu

 

 

ZAHRADA KULTURNÍHO DOMU

                             

10:00     Interaktivní dílny DDM Písek – do 18:00

10:00     Dětská show s bavičem Milanem Mudrochem

11:00     Bublinová workshopová školička pro děti

13:00     Soutěžní víceboj pro děti a dospělé

14:30     Recyklujeme – workshop pro děti

15:00     Hudební koncert finalisty soutěže Muzikus Šance

16:30     Hudební koncert finalisty soutěže Muzikus Šance

18:00     Hudební koncert finalisty soutěže Muzikus Šance

19:30     Bambus – hudební vystoupení

21:00     DJ show – taneční hudba 90. léta

 

HAVLÍČKOVO NÁMĚSTÍ

 

10:00     Ukázka dobových řemesel s workshopem – pekař, svíčkařka, keramik, kovář, písař – do 20:00

10:00     Zahájení programu na historické scéně a přivítání diváků císařským komořím

10:10     Lovecká barokní hudba, aneb…Perla Gloria!

11:00     Kyrysníci, důstojničtí rekruti a tasení kordů ke cti i slávě

11:45     Via Nemesis a rozličné krásy vídeňského dvora

12:15     Dráb její císařské milosti a věrný žalářník města Písku

12:45     Krajkový bál a taje císařských veselic i karnevalů prostých

13:15     Osobní strážce císařovny Marie Terezie, aneb…  Obrem mezi všemi!

14:00     Infenterieregiment Nr. 29 Ernst Gideon von Laudon

14:30     Palečnice a bota španělská, aneb… Konec barona Trencka!

15:15     Barokní róby šlechtických stavů a bohatých dcer i synků

15:45     Francouzská škola šermu a italská Litigio Di Scherma

16:30     Slavnostní hudba císařských plesů, aneb…  Andaluská romance

17:15     Pandur Johann, toť silák její výsosti Marie Terezie!

18:00     Suknice i spodničky, aneb… Zbraně děveček zámků i podzámčí

18:30     Batalion Schuss, Vivat Maria Theresia! Vojáci její císařské milosti.

19:00     Závěrečná slavnostní salva, poslední úklona účinkujících a poděkování divákům

 

 

NÁBŘEŽÍ PŘED KULTURNÍM DOMEM

                             

9:00       FS Písečan a Písečánek – workshopy, vystoupení – do 15:00

10:00     Obří trampolíny – do 21:00

Výstava fotografií vorů na řece Otavě

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Komentované bloky o vorařství – komentuje Anita Crkalová

 

 

                             

 

 

 

NÁPLAVKA – ČECHOVA ULICE

                             

10:00     Paddleboarding – instruktáž na vodě, cvičení na paddleboardu – jóga a fitness, základy jízdy na megaboardu, soutěže, ukázky techniky – do 20:00

13:00, 14:00, 15:00, 16:00

               Komentovaná prohlídka Kamenného mostu z lodí – komentuje Mgr. J. Kouba z Prácheňského muzea

                             

NÁPLAVKA U SOCH

                             

22:30     Dreaming  – snění na floydovské vlně - koncert

23:15     Ohňostroj nad řekou

                             

 

NA RYNKU U KAMENNÉHO MOSTU

 

10:00     Výstava o jarmarcích v dávných dobách v Písku i jinde – Zahrada domu U Slona – do 19:00

10:00     Řemeslný jarmark s ukázkami řemesel, občerstvení,             hry pro děti – do 19:00

10.00     Ležení ŠDS Rival – hry pro děti

10.30     Šermířské vystoupení ŠDS Rival

14.00     ŠDS Rival

14.05     Bábiny di Putim – hudební vystoupení

14.30     T-Dance Pískohraní a Pouliční Anduladuo

15.00     Nezbedové – hudební vystoupení

15.30     ŠDS Rival

16.00     Krajánci – hudební vystoupení

16.30     Pouliční Anduladuo a Kramářské písně

17.00     Nezbedové – hudební vystoupení

17.30     Krajánci – hudební vystoupení

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

 

9.00      SOŠ a SOU Písek15. písecký autosalón – poslední modely jednotlivých značek, motocykly JAWA, INDIÁN a dalších značek, možnost ukázkových zkušebních jízd s vybranými modely vozů – do 12:00

  9:00     Alšovo náměstí – VCC Písek – výstava historických vozidel

10:00     Výstaviště – pouťové atrakce

13:00     Alšovo náměstí – JSDH Písek – ukázky hasičské techniky a první pomoci

14:00     Korálkohraní – výroba náramků a náušnic – Korálkárna  za vodou

17:00     Divadlo Pod čarou – klidová zóna, možnost odpočinku na kryté terase s grilem – do 24:00

19:00     Koncertní síň Trojice – Společný koncert Písecký komorní orchestr a Kysucký komorný orchester –                220 Kč předprodej, 250 Kč na místě

 

NEDĚLE 11/6

 

   9:00       Mše svatá - Děkanský kostel Narození Panny Marie

10:00        Procesí k mariánskému sloupu

18:00        Koncertní síň Trojice – Pocta Leoši Janáčkovi – výběr z díla Leoše Janáčka, 180 Kč předprodej,         200 Kč na místě

Změna programu vyhrazena.

Vstupné zdarma, vyjma letního kina a Koncertní síně Trojice.

www.dotknisepisku.cz

 

Písek, Velké náměstí (+ Palackého sady / Letní kino Písek)-ukázat na mapě
Více kategorií
koncert
trhy / jarmark
ukázka řemesel
slavnost
zavřít (zpět)
nahoru