Hradiště Prácheň pohledem archeologie

Úterý 11. 5. – Neděle 13. 6. 2021

Proč se muzeum v jihočeském Písku jmenuje zrovna Prácheňské? Na málokterou otázku odpovídají zdejší muzejníci častěji. Možná i proto je jednou z aktuálních výstav v prostorách píseckého hradu ta, která všem tazatelům odpověď objasní. Koná se v Chodbě knihovny a nese název “Hradiště Prácheň pohledem archeologie”.

Autorem výstavy je jeden z kmenových píseckých archeologů Mgr. Martin Pták. Tento rodák z pošumavského Kolince na ní představuje dílčí výsledky výzkumů na významném raně středověkém hradišti Prácheň. “Prácheň je významnou archeologickou lokalitu nad řekou Otavu u dnešních Horažďovic. Pozornost bude věnována jednak pravěkému osídlení, tak i vrcholně středověkému hradu. Pro tuto výstavu se podařilo získat artefakty, které dosud nebyly veřejně prezentovány. Celá řada z nich pochází z nejnovějších výzkumů z let 2016 a 2018. Nálezy, fotografie a texty pak doplní historická vyobrazení Práchně," popisuje Martin Pták, který se lokalitou dlouhodobě zabývá a v posledním desetiletí na místě provedl řadu archeologických odkryvů.

Výrazná poloha Práchně byla využívána již v pozdní době bronzové a následně v 9. století našeho letopočtu. Samotné hradiště vzniklo nejspíše v druhé polovině 10. století v souvislosti s přemyslovskou územní a mocenskou expanzí na jih Čech. K mohutně opevněnému hradišti, které se skládalo z akropole a předhradí, přiléhala na severovýchodní straně rozlehlá podhradní osada. V polovině 13. století vzniklo na druhém břehu Otavy město Horažďovice, které převzalo správní funkce hradiště. Na akropoli hradiště vznikl později rozsáhlý gotický hrad, osada pod hradištěm se pak transformovala do vrcholně středověké vesnice s hospodářským dvorem.

Na hradišti i v jeho zázemí byla od konce 19. století až do roku 2020 uskutečněna řada archeologických akcí. “Jednalo se například o dokumentaci řezu valem, výzkum pohřebiště u kostela sv. Klimenta, výzkum zahloubených objektů v podhradní osadě a další. Při těchto průzkumech bylo získáno relativně velké množství nálezů,” uvádí archeolog. Ten výstavu instaluje v muzejních prostorách již podruhé, poprvé ji představil návštěvníkům v loňském roce v Horažďovicích. 

Výstava o lokalitě, která dala název celému zdejšímu kraji a později i píseckému muzeu, začíná v úterý 11. května, poslední zájemci o historii Práchně pak mohou na písecký hrad vyrazit v neděli 13. června.

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava archeologických nálezů
výstava archeologických nálezů
zavřít (zpět)
nahoru