Král českých hradů v obrazech

Úterý 11. 5. – Neděle 13. 6. 2021

Honosné přízvisko, které se dostalo i do názvu výstavy, dostal hrad od velkého českého kasteologa Augusta Sedláčka. Zvíkov se během staletí stal středobodem celého regionu, jeho značkou i výtvarným symbolem Písecka.


Zatímco ve středověku představoval pevný a nedobytný bod, v 19. století se silueta hradu se svou pohádkovou polohou nad řekou zařadila k ikonám romantismu. Zvíkov a jeho vzhled, ať již vysoko nad soutokem řek Vltavy a Otavy či později na březích Orlického jezera, inspiroval především řadu umělců. Jejich dlouhý výčet dokládá sílu romantického hradu, oblibu i obdiv k jeho historii a dominanci. A to od 18. století až po současnost.


Královský hrad na skalnaté ostrožně nad soutokem dvou řek byl založen někdy před rokem 1234, z té doby pochází Hlízová věž v hradním jádru. Rozvoj je spjat ale především s Přemyslem Otakarem II. Do konce 13. století byl vystaven ještě palác, hradby s branami a baštami, hospodářské budovy a ikonická věž zvaná Hláska. Karel IV. Zvíkov zařadil mezi nezcizitelné hrady. Za husitských válek byl obléhán a roku 1431 přešel do držení Rožmberků. Renesanční přestavba proběhla v polovině 16. století, byl přebudován hradní palác a budovy dostaly nové sgrafitové omítky. Význam Zvíkova však postupně upadal a to hlavně od roku 1622, kdy byl obléhán a následně vyrabován. Poté přestal sloužit jako sídlo vrchnosti a byl využíván spíše pro hospodářské účely. Na počátku 19. století byl již zříceninou, na jeho konci však Schwarzenbergové začali s jeho postupnou rekonstrukcí. V roce 1960 zcela změnila podobu hradu voda nově napuštěné Orlické přehrady.


Díky spolupráci s řadou veřejných institucí a soukromých sběratelů se muzeu podařilo nashromáždit velké množství materiálů, na kterých je hrad zachycen. Jen v úvodním výstavním sále visí téměř sto uměleckých vyobrazení. Jsou zde díla jak renomovaných výtvarníků, tak anonymní, obrazy profesionálních umělců i amatérů. „Jde o největší koncentraci vizuálu Zvíkova, kterou se kdy podařilo shromáždit. Přispěla řada drobných sběratelů, vždyť s trochou nadsázky, každý správný Písečan má doma nějaký svůj Zvíkov,“ popisuje kurátor výstavy Mgr. Jan Kouba. Ten vybral z vystavených obrazů i díla nejzajímavější. „Určitě k nim patří tři velkoformátová plátna. Z Milevského muzea máme zapůjčen obraz Karla Stehlíka, který je širší veřejnosti představen vůbec poprvé. Z Domova pro seniory Světlo v Drhovli máme monumentální Zvíkov od Franty Malého.

Ale nejcennějším obrazem je určitě ten, který jsme přivezli z Úřadu vlády České republiky. Jeho autorem je slavný malíř Otakar Nejedlý. Tento obraz má zajímavý druhý život – v roce 1989 je na fotografiích, které zobrazují jednání mezi delegacemi ÚV Národní fronty ČSSR a vlády ČSSR vedenou premiérem Ladislavem Adamcem a zástupci Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Pod ním se tak tvořila česká moderní historie,“ uvádí etnograf a historik Kouba.  


Písecké muzeum je navíc připraveno výstavu doplnit o další předměty spojené s hradem Zvíkovem, které by jejich vlastníci byli ochotni na výstavu zapůjčit. Výlet k soutoku Otavy s Vltavou si může v Malých výstavních síních píseckého muzea dopřát každý až do 13. června 2021.  

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava obrazů - malířství
výstava obrazů - malířství
zavřít (zpět)
nahoru