Malba v Písku

Čtvrtek 6. 6. 2024, 09:00 – Neděle 18. 8. 2024, 18:00

Od začátku června můžete v Galerii Prácheňského muzea navštívit hlavní letní výstavu. V nedávných letech patřil prázdninový čas v muzeu Václavu Špálovi, Keltům či romantickým Skálům, letošní léto zasvětila kurátorka výtvarných sbírek Martina Měřičková současným píseckým malířům.  Lakonický název Malba v Písku nedává moc pochybností o tom, co na výstavě bude k vidění - představena bude tvorba jedenácti autorů, některých již nežijících. Rozděleni jsou do dvou okruhů – první z nich tvoří pedagogové, kteří působili na místních uměleckých školách. Založení tří škol tohoto druhu v devadesátých letech se stalo pro píseckou kulturu požehnáním, však na nich vyučovali akademičtí malíři, restaurátoři a sochaři. Jako první byla Václavou Altschmiedovou a Milanem Blahoutem založena roku 1992 Střední uměleckoprůmyslová škola (nyní Vyšší odborná škola restaurátorská). V roce 1994 následovala Soukromá střední výtvarná škola, založená také Václavou Altschmiedovou, a Soukromá vyšší odborná škola filmová, otevřená v roce 1996 Vladanou a Milonem Terčovými. V první části výstavy tak budou k vidění díla Františka Romana Dragouna, Romana Kubičky, Ivy Petrové, Jana Sýkory, Jiřího Řeřichy a Dalibora Říhánka. Druhý okruh je uspořádán z děl autorů, svou tvorbou propojených a vzájemně se ovlivňujících. „I když jsou mezi jednotlivými osobnostmi značné generační rozdíly, lze v jejich práci najít určitou paralelu. V tomto smyslu nelze mluvit o Petrovi Mano či Michalu Jánském, aby nebyl zmíněn František Trávníček. Stejně tak při rozhovoru o malbě či grafice Františka Trávníčka přijde dříve či později slovo na Václava Rožánka. A u posledně jmenovaného se nevyhneme spojení s profesorem Divadelní fakulty Akademie múzických umění Oldřichem Smutným,“ uvádí kurátorka výstavy.

Převážná část asi padesátky vystavených obrazů pochází ze sbírek muzea, některá díla jsou pak doplněna ze sbírek soukromých. Vernisáž výstavy se koná 5. června v 17 hodin a během léta nabídne muzeum možnost se s některými z autorů setkat na komentovaných prohlídkách. První z nich bude 19. června od 16 hodin, další pak 14. srpna. Zdejší malba je prvním z výtvarných oborů, který muzeum soubornou výstavou představí, v dalších letech se pak určitě dostane i na další – například na fotografii, grafiku či sochařství.

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava obrazů - malířství
výstava obrazů - malířství
zavřít (zpět)
nahoru