Max Švabinský poprvé v Písku

Sobota 1. 6. 2024, 17:00 – Neděle 1. 9. 2024, 17:00

 

Galerie Dragoun v Písku připravila na letní turistickou sezónu zajímavý umělecký počin: výstavu s názvem "Učitelé a žáci", jež nabízí nejen mimořádná umělecká díla, ale je i oslavou uměleckého dědictví a příležitost pro návštěvníky z celé České republiky, aby se setkali s díly tří umělců, kteří formovali a stále formují české výtvarné umění.

 

Max Švabinský – pilíř českého umění

Max Švabinský, jehož díla jsou v Písku vystavena vůbec poprvé, je považován za jednoho z pilířů českého umění. Narodil se v roce 1873 a během svého dlouhého a plodného života se vypracoval na mistra kresby a grafiky. Švabinský byl také uznávaným pedagogem, jehož vliv na české umělce byl a je nadále nezměrný. Jeho přístup k výuce byl založen na pečlivém studiu přírody a člověka, což ovlivnilo mnoho jeho studentů, včetně Františka Romana Dragouna.

 

František Roman Dragoun – geniální portrétista a krajinář

Ak. mal. František Roman Dragoun, žák Maxe Švabinského, je známý svou schopností zachytit hloubku a emocionální intenzitu svých subjektů, což demonstruje v jeho portrétech a krajinomalbách. Dragounova tvorba je ovlivněna Švabinským, ale zároveň přináší nové perspektivy a techniky, které odrážejí jeho osobní zkušenosti a umělecký vývoj. V Písku, kde Dragoun prožil většinu svého života, se jeho dílo těší zvláštní úctě a obdivu.

 

Dalibor Říhánek – moderní interpretátor tradičních témat

Ak. mal.  Dalibor Říhánek, Dragounův žák, ve své tvorbě pokračuje v linii svých učitelů, zároveň ale přistupuje k tradičním tématům s moderním úhlem pohledu. Jeho díla jsou často experimentální, kombinují tradiční techniky s moderními médii a reflektují současné společenské otázky. Říhánkova schopnost transformovat klasické inspirace do nového kontextu demonstruje význam uměleckého mentorství a jeho vliv na současné umělecké vyjádření.

 

O výstavě:

Výstava "Učitelé a žáci" nabízí návštěvníkům nejen možnost obdivovat umělecká díla, ale také pochopit hlubší vztahy mezi učiteli a žáky a význam těchto vztahů pro tvorbu a vývoj umění.

Výstava bude doprovázena řadou komentovaných prohlídek a programů, které jsou přizpůsobeny všem věkovým skupinám.

 

Díla Maxe Švabinského vystavené na výstavě „Učitelé a žáci“ pocházejí ze sbírek příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, Alšovy jihočeské galerie a od soukromých sběratelů.

 

Aktuální informace, informace o otevírací době galerie a vstupném najdou návštěvníci na webu www.galeriedragoun.cz nebo FB www.facebook.com/galeriedragoun.cz.

Galerie Dragoun, Jungmannova 186, Písek-ukázat na mapě
Pořadatel: Galerie Dragoun

Ke stažení

Více kategorií
vernisáž
výstava obrazů - malířství
zavřít (zpět)
nahoru