Mincovní poklady

Sobota 27. 11. – Pátek 31. 12. 2021

V průběhu posledních deseti let se podařilo do sbírky Prácheňského muzea v Písku získat čtyři zcela mimořádné středověké mincovní depoty.

Nejstarším nálezem je depot uložený nádobě nedaleko obce Řeteč. Unikátní nález se sestává z 1341 kusů stříbrných denárů panovníků Spytihněva II. a Břetislava I. 

O něco mladší je nález v ornici rozptýleného depotu na hranici katastru města Písku a Oldřichova, který obsahoval krom brakteátů Přemysla Otakara II. především soubor stříbrných rakouských a bavorských feniků. Ten byl nalezen již v roce 2010. 

Chronologicky nejmladší depot byl získán v roce 2017 v areálu zemědělského družstva v Kučeři. Jednalo se o jednotlivé mince z 15. století vytržené lžící bagru ze slepené hroudy, která, soudě dle jejího tvaru, původně spočívala v nádobě. Vedle již antikvovaných ražeb pražských grošů Václava IV. či ještě jeho otce Karla IV. se objevují různé zahraniční ražby. Mincovala různá především německá města, objevují se dobová falza, včetně tzv. husitských peněz. Pestré složení depotu s převahou importovaných ražeb ze sousedních oblastí je pro dané období zcela typické. 

Nejnovějším nálezem z roku 2020 je opět rozptýlený depot stříbrných brakteátů Přemysla Otakara II. na poli u Sepekova.

Výstava nabídne všechny poklady pěkně vedle sebe, v Malých výstavních síních muzea budou vystaveny až do konce roku 2021. 

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
výstava archeologických nálezů
výstava archeologických nálezů
zavřít (zpět)
nahoru