Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví

Úterý 11. 5. – Neděle 8. 8. 2021

Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví 

„Výstava se zaměřuje na obory a bažantnice, které jsou dnes obecně chápány jako zalesněný ohrazený prostor sloužící k chovu a lovu zvěře, ale zůstávají stranou badatelského zájmu,“ uvádí Jiří Drozda, ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, který výstavu připravil.

Textově a obrazově je zde představen vývoj obor ve světě a v českých zemích, typické stavby realizované v oborách a používané lovecké techniky, díky kterým se v průběhu staletí vyprofilovaly kompoziční principy obor a bažantnic. Opomenuty ale nezůstaly ani ostatní lovecká zařízení tzv. bobrovny, koroptvárny, kačeníky, vlčí jámy či vlčí obory. První část výstavy je završena prezentací vybraných lokalit, které patří mezi nejzajímavější historické obory a bažantnice v Čechách a je doplněna historickými kartografickými prameny. Výstava není v městě na Blanici náhodou - i Protivín se dříve mohl pyšnit věhlasnou oborou. Ta již zanikla, její uspořádání však dodnes ovlivňuje systém cest a krajinu kolem Protivína.


Výstavu „Obory a bažantnice / Opomíjená hodnota kulturního dědictví“ budou moci návštěvníci shlédnout v Památníku města Protivína až do 8. srpna 2021.

Památník města Protivína-ukázat na mapě
výstava dokumentů
výstava dokumentů
zavřít (zpět)
nahoru