Sleva na apokalypsu

Čtvrtek 3. 10. 2024, 09:00 – Neděle 17. 11. 2024, 17:00

Na výstavě s názvem Sleva na apokalypsu budou v Prácheňském muzeu prezentována díla autorů z Čech a ze zahraničí, které spojuje obdobný pohled na svět, přestože každý ve své tvorbě pracuje jinými technikami, s jinými materiály, a především pochází
z odlišných kultur. Autoři nabídnou divákům různé typy uměleckých projektů od klasických technik – malby (Vichrová, Kadlec, Řepa, Pospíšil), fotografie (Rafalson, Kuo), prostorové tvorby (Divišová, Jelínek, Lorenc) k intermediím (Brožka, Rafalson) a experimentální tvorbě (Kang).

Výstava Sleva na apokalypsu tematicky navazuje na výstavní projekt Sleva na šelmu, která se uskutečnila v Prácheňském muzeu v Písku v roce 2018. Jednotliví autoři se ve svých dílech zabývají pojetím identity jednotlivce či společnosti
v současném světě a všímají si určitého posunu hodnot, ke kterému docházelo a dochází v průběhu lidské existence. Svým způsobem dokumentují zcela obyčejné příběhy, které však mohou být blízké každému z nás.

Prácheňské muzeum v Písku-ukázat na mapě
Více kategorií
výstava obrazů - malířství
výstava fotografií
výstava plastik
zavřít (zpět)
nahoru